Kollegial Supervision

DinSupervison v/ Lise Rytter Krogh

Understøttende faglig og personlig sparring

Kollegial Supervision

Kollegial supervision er en metode, som gennem struktureret dialog kan styrke gensidig kompetenceudvikling.

Kollegial supervision  kan gøre team-eller personalemøder mere livgivende. Mange møder ender ofte med alt for hurtige løsninger på meget komplekse faglige problemstillinger. Udfordringerne løses med praktiske anvisninger uden, at teamet er blevet klogere på problemstillingernes egentlige indhold. 

Kollegial supervision kan understøtte meningsfulde og fagligt udviklende møder med kollegaer, hvor problemer og faglige dilemmaer udforskes og perspektiveres.

Kollegial supervision sætter fokus på de fagprofessionelles perspektiver og styrker den enkeltes praksisforståelse.

Gennem kollegial supervision sættes deltagernes kompetencer i spil. Dette f.eks. gennem fokus på værdier, og ved at skabe mening og flere nye fortællinger i et sags-spørgsmål eller i et fagligt dilemma. Fokus er på observation af praksis og reflekterende og anerkendende dialog.

Metoden i kollegial supervision er baseret på de fagprofessionelle som eksperterne. Kollegial supervision kan undersøge både teoretisk forståelse, erfaringer og værdier bag forskellige praksishandlinger. 

Når fagprofessionelle arbejder systematisk sammen om deres praksis og skaber refleksioner over handlinger styrkes deres fælles kompetenceafsæt.

Kollegial supervision kan bl.a :

Jeg tilbyder

Supervision til enkeltpersoner og personalegrupper. For nyuddannede har jeg et særligt tilbud om supervision.   Tilbyder også  samtaler til adoptivforældre. 

Supervisionen/samtalerne vil hos mig altid have et formaliseret og aftalt forløb. Vi starter med afklaring af forventninger og muligheder.

Jeg kan være fleksibel i forhold til tidspunkter. 

Individuelt

  • Til dig der søger supervision som et individuel tilrettelagt forløb. Hvor netop du føler dig tryg.

Walk and Talk

  • Til dig der ønsker og har lyst til at kombinere din supervision med naturens dejlige omgivelser.

Grupper

  • Til jer der søger supervision i gruppe. Jeg arbejder med forskellige supervisionsformer.

Nyuddannede

  • Til dig der lige har afsluttet en faglig uddannelse og som er påbegyndt dit arbejde i en faglig praksis.

Forældre til adoptivbørn

  • Jeg tilbyder, samtalen til dig/jer der er forældre og som søger sparring på rollen som adoptivforældre.

Lise Rytter Krogh

Jeg har gennem mere end 25 år beskæftiget mig med arbejdsopgaver i relation til socialt arbejde. Jeg har i mange år arbejdet med uddannelse, vejledning og undervisning af socialrådgivere og socialformidlere.
Jeg har desuden erfaring med audit og kvalitetssikringsprocesser.

Min erfaring er, at kompleksiteten i det socialfaglige arbejdsfelt gennem årene kun har været tiltagende og dermed også kravet til socialarbejdernes faglige kompetencer, fleksibilitet og sikkerhed i egen faglige rolle. Dette kræver løbende udviklingstilbud og rum til at perspektivere arbejdet. Dette f.eks. gennem supervision.

Mit udgangspunkt

Jeg er inspireret af flere tilgange til supervision blandt andet den narrative. Mest af alt er jeg optaget af, at supervisionen tilpasses til det, du har brug for.

Mit udgangspunkt er, at det er muligt at skabe fornyet mening i langt de fleste handlinger.  Dette fokus udspringer af en grundantagelse om, at måden vi giver mening til verden på går gennem fortællinger, og at disse fortællinger kan både indsnævre og udvide vores handlerum.

Nyheder

Indsæt tekst omkring dine nyheder her…

Hvorfor supervision

Udgangspunktet for, at du har et ønske om supervision eller sparring kunne f.eks. være:

Scroll til toppen

Kontakt mig her

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en konsultation, så kan du kontakte mig her

Kontakt mig her

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en konsultation, så kan du kontakte mig her

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.