Hvad er Supervision

Hvad er supervision?

Supervisionssamtalen adskiller sig fra andre former for samtaler ved at den har sit udspring i forhold, som relaterer sig til arbejde. Vores arbejdsliv er en lang række sammenvævede hændelsesforløb, som involverer mennesker med forskellige intentioner og ideer og ikke mindst forskellige fortolkninger af det som sker.

Hvordan kan du bruge supervision?

Overordnet set består indholdet af supervision typisk af tre temaområder:

Supervision på arbejdspladsen.

Når man er fanget i et problem eller en udfordring og når problemudforskningen ikke skaber veje at gå, kan supervision og sparring skabe fornyet engagement i og forståelse af problemet.
I supervision arbejdes der med et aftalebestemt fokus – det kan være i forhold til indhold af problemstillinger, proces eller relationer.

I supervision skal man kunne fremlægge det man er forvirret over, ikke kan finde mening i, føler sig presset af og er vred, flov eller skammer sig over.

På nogle arbejdspladser forestiller man sig, at det er muligt at adskille organisatoriske eller personlige forhold fra den rene sagssupervision. Risikoen ved det er, at væsentlige forhold der har betydning for problemstillingen, ikke kommer frem.

Supervision skal være et frivilligt tilvalg. Målet for enhver supervision er, at supervisor er hjælpsom og til rådighed i relation til den opgave supervisanden ønsker at tale om. Supervision og sparringsprocessen skal være båret af nysgerrighed.

Kompleksitet:
Det er vigtigt at supervisionen kan opfange kompleksiteten i sagen eller det personlige/faglige spørgsmål. Supervision må ikke forsimple eller formindske kompleksiteten i mennesker liv- men skal åbne blikke for netop det komplekse.

Mening:

Supervision skal være meningsskabende og tage udgangspunkt i supervisandens forståelse og eget handlingsrepertoire.

Rammer:
Der aftales faste rammer for supervisionen.

Der aftales:

Der udarbejdes en skriftlig aftale med supervisor og deltagerne.


For supervision på arbejdspladser aftales der desuden både med deltagere og arbejdsgiver rammer for fortrolighed og evaluering.

“Noget af det vigtigste er måske at opgradere folks egne erfaringer, hjælpe mennesker med at udforske deres egne oplevelser, gøre erfaringerne almengyldige og dermed gøre deres bærere trygge”

Niels Christie, “Små ord om store spørgsmål”

Scroll til toppen

Kontakt mig her

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en konsultation, så kan du kontakte mig her

Kontakt mig her

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke en konsultation, så kan du kontakte mig her

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.